ES PROJEKTAS

UAB „Senasis lokys“ įgyvendina projektą „Dizaino ir rinkodaros inovacijų kūrimas bei diegimas UAB „Senasis lokys“ veikloje“ (bendrai finansuojamo projekto Nr. 13.1.1-LVPA-K-861-01-0157). Projektui įgyvendinti skirtos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos lėšos pagal 13 prioritetą „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atsigavimui“, priemonė Nr. 13.1.1-LVPA-K-861 „Kūrybiniai čekiai COVID-19“.

Projekto tikslas – sukurti paslaugą restoranas–parduotuvė. Projekto metu bendradarbiaujama su Kūrybinių ir kultūrinių industrijų sektoriaus įmone, kuriant ir diegiant paslaugų dizainą ir rinkodaros inovacijas. Numatomi projekto rezultatai – pritaikyti inovatyvūs ir nestandartiniai dizaino bei rinkodaros sprendimai, informuojantys potencialius restorano lankytojus apie naują paslaugą, didinantys restorano paslaugų patrauklumą ir restorano žinomumą.